/ In het materiaal van St. Etienne d'Orthe (Laat Oligoceen) vond ik een aantal verschillende groepen kalkschalige, uniseriale foraminiferen waarvan ik er vijf nader bekeken heb. Ora de details van de mondopeningen beter te kunnen zien moesten er enkele exemplaren worden verhit. Voor dit verhitten werd een foraminifeer op een metalen plaatje korte tijd boven de gasvlam (fornuis) gehouden. Het vaak glazige huisje werd hierdoor ondoorzichtig, waardoor de details, door de nu betere schaduwwerking, duidelijker konden worden onderscheiden. Ook werden er huisjes aangeslepen (bijvoorbeeld: alles wegslijpen op de mond na, of het huisje in de lengte voor de helft wegslijpen of een slijpplaatje maken (dit is een plakje uit een foraminifeer). Voor het slijpen werd gebruik gemaakt van Lakeside 70. Aangeslepen huisjes en slijpplaatjes konden bekeken worden met sterke vergrotingen (200 tot 600 maal) onder de gewone microscoop. Van de meeste soorten was het aantal onbeschadigde mondopeningen dat voor verhitten of slijpen beschikbaar was beperkt. Alleen Siphonodosaria sp.A was vrij talrijk.