In de bedding en oevers van de Slingebeek bij de buurtschap Brinkheurne bij Winterswijk is op verschillende plaatsen miocene klei ontsloten. In de loop van de tijd zijn hier veel fossielen verzameld. De mollusken zijn kort geleden uitgebreid onderzocht (Janse & Janssen, 1983). Het toen onderzochte materiaal was afkomstig van twee locaties, namelijk de voormalige ontsluiting Stemerdinkbrug, het dichtst bij boerderij Stemerdink, en de ontsluiting Nieuw-Wassink, verder stroomafwaarts. Naast deze twee ontsluitingen is er vlak bij Nieuw.Wassink nog een, waarvan echter nauwelijks fossielen bekend zijn. Deze ontsluiting ligt enkele tientallen meters stroomopwaarts vanaf de ontsluiting Nieuw-Wassink. Over een afstand van ongeveer 40 meter is in de steile rechteroever de Laag van Stemerdink ontsloten. De klei is hier en daar bedekt met uit de bovenliggende kwartaire afzettingen afkomstige stenen.