Toen ik één van jullie de afgelopen excursie verzocht een stukje te schrijven in de Afzettingen over foraminiferen, die gevonden waren, en speciaal een milieuinterpretatie daarmee te maken, kreeg ik te horen dat het vrijwel onmogelijk is om ecologische interpretaties te maken aan de hand van foraminiferen. Een belangrijke reden hiervoor zou zijn het ontbreken van fatsoenlijke literatuur over de leefomgeving van foraminiferen en de aanpassing van deze diergroep aan hun leefomgeving. Navraag op de universiteit leert dat de "wetenschappers" niet echt geïnteresseerd zijn in milieuinterpretaties aan de hand van forams, en zeker niet aan die van kustnabije. Zij gebruiken forams om te dateren en om isotopenverhoudingen te bepalen. Taxonomie en ecologie worden niet bijster interessant gevonden. Echter, ik had intussen beloofd op zoek te gaan naar literatuur over foraminiferen-ecologie en heb voorlopig twee syllabi gevonden. Het gaat om de volgende twee: – geen titel/auteur: Deze syllabus omvat een tweetal artikelen. Het eerite artikel gaat over planktonische foraminiferen en hun nut in de paleooceanografie. Het tweede artikel gaat over diepzee bentische forams. Deze syllabus kost F. 12,50 – Foraminiferal Ecology van diverse auteurs, uitgegeven door de SEPM. In deze syllabus staan een achttal artikelen die uiteenlopende zaken als preservatie van forams, paleoecologie en ecologie van foraminiferen, etc behandelen. Deze syllabus kost F. 12,75