Zoals ü misschien weet wordt de orde der forarainiferen (Foraminiferida) onderverdeeld in enkele suborden. Eén daarvan is Textulariina. De faraminiferen uit deze suborde hebben allen een huisje waarvan de wand is samengesteld uit aaneengekit materiaal, zoals bijvoorbeeld kleine kwartskorreltjes met brokjes glauconiet of stukjes kalk van andere foraminiferenhuisjes. Dit alles is gekit op een organisch laagje. Ze worden ook wel geagglutineerden genoemd, of zandschaligen. Een kleine familie binnen de Textulariina is de familie Rzehakinidae. De meeste genera uit deze familie zijn gekenmerkt door een milioline kamerbouw. Met dit laatste wordt bedoeld dat iedere winding van het huisje uit twee kamers bestaat (fig. 1) De windingen kunnen in één vlak liggen of in meerdere (fig. 2).