Deze schacht bevindt zich aan de rand van het Ruhrgebied tussen de plaats Rheinberg en de Rijn. De schacht wordt gegraveb voor energievoorziening en transport van gesteente, zware machines, bouwmaterialen en arbeiders. Voor de winning van nieuwe steenkoolvoorraden was een nieuwe schacht nodig. Door geophysische metingen en diepteboringen bleek de Grinter Horst geen dik pakket steenzout te bevatten, dit in tegenstelling met het omliggend gebied waar hoeveelheden tot meer dan 100 meter dik voorkomen.