Een zeer rijke molluskenfauna, afkomstig uit een ontsluiting in een kustklif bij Mogenstrup, ten noorden van Skive, Jutland, Denemarken, werd onderzocht. Een samenvatting wordt gegeven van de laat-paleogene sedimentatie-geschieden is in NU Jutland, de vindplaats en het ontsloten profiel worden beschreven. Lithostratigrafische, magnetostratigrafische en biostratigrafische correlaties worden voorgesteld. Een lijst van de aangetroffen molluskensoorten wordt gegeven, terwijl vergelijkingen worden getrokken met andere Deense en Duitse laatol igocene vindplaatsen. In het systematische gedeelte wordt het subgenus Andersondrillia beschreven binnen het genus Microdrillia. Verscheidene taxa worden besproken, de volgende soorten en ondersoorten worden nieuw beschreven: Limopsis (Pectunculina) lamellata chattica subsp. nov., Limopsis (Pectunculina) vonderhochti sp. nov., Collonia (Collonia) troelsi sp. nov., Lepetella helgae sp. nov., Lepetello jytteae sp. nov., Tubiola subangulata sp. nov., Cerithiopsis (n.lat.) antonjansei sp. nov., Laiocochlis (Laiocochlis) supraoligocaenica sp. nov., Triforis (Tritubo) sorgenfreii sp. nov,, Cirsotrema (Opaliopsis) subglabrum sp. nov., Searlesia ravni sp. nov., Angistoma brueckneri danica subsp. nov., Clavatula mogenstrupensis sp. nov., Microdrillia (Microdrillia) ingerae sp. nov., Microdrillia (Andersondrillia) brejningensis sp. nov,, Pleurotomella (Pleurotomella) rasmusseni sp. nov., Rimosodaphnella lappanni sp. nov. en ? Actaeopyramis (s. lat.) pseudopunctata sp. nov. Tenslotte wordt nog een palaeo-oecologische interpretatie van het afzettingsmilieu gegeven.