De bibliotheek van de WTKG heeft een nieuwe behuizing: c/o Natuurmuseum Rotterdam P.0. Box 23.452 3001 KL Rotterdam En heeft bovendien twee bibliothecarissen in de personen van Mevr. E.Z.M. Quack-Pottebocm en J.W. van Santbrink. Wij hopen snel wat van ze te horen in één van de volgende Afzettingen.