Rob van Slageren heeft de volgende mededeling gezonden: Op de bijeenkomst van 26 januari bleek, dat er nogal verschillende prijzen gevraagd worden voor glazen buisjes. Mijn leverancier is: Renes Laboratoriumbenodigdheden bv. Kwikstaartlaan 28 3704 GS Zeist 03404 – 56636 Voor buisjes 50 mm, 12 mm uitwendig, 10 mm inwendig, platte bodem betaalde ik afgelopen september fl. 0,075 p. st.