In dit verhaal wordt een overzicht gegeven van de mollusken fauna's van oligocene ouderdom van Nederland en de directe omgeving. Het Oligoceen is in 1847 ingevoerd door Beyrich, omdat zijn mollusVevifauna van niet past$ in het Eoceen noch in het Mioceen. Het Eoceen en Mioceen zijn termen die door Lyell, samen met de term Plioceen zijn ingevoerd in 1832.