De twee kaartjes stellen een paleogeografische reconstructie voor van Noord West europa ten tijde van het Oligoceen. Het gearceerde deel is zee en het witte deel is land. Het gaat slechts om zeer globale kaartjes, die slechts tot doel hebben een idee te geven hoe ten tijde van het Oligoceen de verdeling land-zee was. Onderstreepte plaatsnamen zijn enkele bekende plaatsen in gebieden waar WTKG-leden actief zijn (geweest). De kaartjes zijn door Martin Cadée en mijzelf gemaakt. De komende Afzettingen kunnen jullie nog een tabelletje verwachten omtrent de huidig gangbare indeling van het Oligoceen.