Nee, met uw ogen is niets mis! Dit is echt de Afzettingen, alleen in een wat ander jasje dan voorheen. Door een samenloop van omstandigheden zijn wij er toe gekomen om het contactblad van de WTKG met moderne apparatuur te lijf te gaan. De laatste tijd werd al de nodige copy op- floppy aangeleverd. Om niet te veel verschillende lettertypes in het blad te krijgen, werd de uitgeprinte versie van die stukken nog eens met de electronische type-machine overgetypt. Dubbel werk dus. Enkele keren hebben we toch de computerprint voor plaatsing in de Afzettingen gebruikt. De resulterende afleveringen met verschillende lettertypes waren acceptabel, maar niet echt mooi. Geactiveerd door dit gejojo tussen twee verwerkingsmethoden gaf Wim Groeneveld te kennen dat hij het niet erg zou vinden om z’n type-activiteiten te beëindigen. Wim heeft sinds begin 1984 vrijwel al het typewerk voor de Afzettingen verricht, zodat het Frank en mij niet verbaasde dat hij er wel eens mee wilde stoppen. We hebben de knoop eind 1992 doorgehakt en besloten om met ingang van jaargang 14 (1993) de Afzettingen met de tekstverwerker te maken. Het resultaat van het gepruts met lettertypes, pagina-opmaak en virusscanners heeft u nu in handen. Misschien vindt u het nog niet perfekt. We zouden dan graag vernemen wat er nog veranderd zou kunnen worden.