EUROMEX stereomicroscoop op tafelstatief. Objectieven lx en 2x in verdraaibare objectiefwisselaar. Eén paar supergroothoekoculairs lOx en één paar supergroothoekoculairs 20x. Inclusief rubberen oogschelpen, stofhoes en schokbestendige verpakking. Prijs: f 900,-. Informatie bij Ronald Pouwer, tel. 020 – 6 98 10 29.