De Werkgroep Geologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen heeft een publicatie uitgebracht met de titel: Fossiele schelpen van Zeeuwse stranden en stromen. Conclusies van de determinatiebijeenkomsten (1990/1991). Deel I: Naticidae, Nassariidae, Glycymeridae, Pectinidae, Astartidae, Veneridae. De determinatiebijeenkomsten en de daaruit voortgevloeide publicatie zijn bedoeld als voorwerk op de revisie van de ’fossielenatlas’, die als serie onder de titel ’De fossiele schelpen van de Nederlandse stranden en zeegaten’ tussen 1954 en 1984 is verschenen in Basteria. De nu verschenen publicatie moet dan ook niet worden gezien als een determinatiewerk, maar als een inventarisatie van de gevonden soorten. Verscheidene nieuwe soorten voor de Nederlandse fossiele schelpenfauna worden gepresenteerd. De opgenomen soortbeschrijvingen en afbeeldingen zijn bedoeld als aanvulling op de ’fossielenatlas’.