Bij het opstellen van de begroting 1993 is geen rekening gehouden met de subsidie die de Stichting Dr. Pieter de Koning Fonds aan de Werkgroep heeft toegekend. Deze subsidie, groot 5000 gulden, zal in de loop van 1993 binnenkomen.