Het uitbrengen van de 13e jaargang van de Afzettingen is een dusdanig moeizame bevalling geweest, dat de redaktie de gedachte dat er wat aan de hand is met het getal 13 maar met moeite kan onderdrukken. De opgetreden problemen waren met name van druktechnische aard. Zo zijn voor de kaften drie verschillende kleuren gebruikt. In de derde aflevering waren, door het opnemen van een blanco pagina, alle daarop volgende pagina’s één plaats verschoven. De platen in dit thema-nummer waren hierdoor onbruikbaar geworden, waardoor we moesten besluiten de hele oplage af te keuren. Korte tijd later was de drukker genoodzaakt z’n werkzaamheden te stoppen. Gelukkig kon hij ons aan een vervanger helpen die het drukwerk voortaan voor ons zal verrichten. Communicatie-stoomissen, vakantie’s en tentamens zorgden er voor dat de overgang niet erg soepel verliep. Uiteindelijk zijn we er toch nog in geslaagd om aflevering 4 en de correcte versie van 3 op de avond van de feitelijk laatste dag van het jaar (23 december) bij de PTT af te leveren. Jaargang 1992 omvatte 108 pagina’s, iets boven het streefaantal van 100. Het aanbod van copy wisselde sterk, hetgeen werd weerspiegeld in het aantal pagina’s per aflevering: resp. 30, 12, 38 en 28. In het eerste nummer werden o.a een In memoriam, een boekbespreking, samenvattingen van de Contributions en de jaarverslagen opgenomen. Verder werd een uitgebreide voorbeschouwing op de Hemelvaart-excursie naar Leipzig en omgeving gegeven. Het tweede nummer bevatte een verslag van de Paas-excursie, een voorbeschouwing op het boerkamp rond het Zwin en een artikeltje over een nieuw mineraal. Dit nummer werd afgesloten met een index op de jaargangen 1988 – 1991 (9 – 12), samengesteld door Niek Dekker, waarvoor nogmaals hartelijk dank.