De excursiecommissie die in 1991 werd gevormd en bestaat uit Adri W. Burger, Anton C. Janse en Lenard M.B. Vaessen heeft in 1992 het excursieprogramma verzorgd. Gedurende het verslagjaar zijn 3 excursies en' een werkkamp gehouden. Tevens werd begonnen met de voorbereiding van een graafaktie in Zonderschot (België) welke in september 1993 zal worden gehouden in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Palaeontologie.