In het artikel "Interessantes miozanes Material vom linken Niederrhein" door G. Wienrich uit Afzettingen 13(4), december 1992 zitten enkele foutjes. De in het soortenlijstje op pagina 95 vermelde Astarte gracilis convexior moet zijn Astarte radiata. Hetzelfde geldt voor de soortenlijst op pagina 96. Het aantal exemplaren van A. radiata is 170.