De Afzettingen is gevuld. De kopymap is weer leeg en de redaktie is met vakantie. Kopy voor het volgende nummer uiterlijk 20 Augustus op het redaktieadres. De voltallige redaktie wenst U een plezierige vakantie en een goede vangst.