De WTKG heeft sinds enkele maanden een nieuwe secretaris: R. Wiggers, Orteliuskade 76 III, 1056 NG Amsterdam, tel. 020-6124960 Het adres van de geologisch secretaris is veranderd. Len Vaessen is van het centrum des lands naar de periferie verkast. Desondanks ouderwets bereikbaar op het volgende adres; Rio Grandelaan 37, 2051 LK Overveen, telefoon: 023 – 258759.