Een paar jaar geleden ontstond het verlangen om weer eens met z‘n allen te gaan boren. Een van de mogelijkheden was te gaan kijken naar de omgeving van de Zwingeul in Zeeuwsch Vlaanderen. Er zijn een aantal interessante aspecten om juist hier te gaan kijken. Er zijn in de omgeving van Retranchement allerlei schelpenvondsten bekend van akkers en dergelijke. Het leek ons interessant om te bekijken waar deze fossiele schelpen eigenlijk vandaan zouden komen. Dit idee werd van harte vanuit het Nationaal Natuurhistorisch Museum te Leiden gesteund. Men is daar bezig met het heruitgeven van de fossielen atlas van de nederlandse stranden en zeegaten, en er is een warme interesse om meer te weten te komen over de typische fauna‘s die in Retranchement verzameld zijn. Ook zou er de mogelijkheid kunnen zijn om op sommige plaatsen het Eemien te raken, dat her en der rond de 10 meter onder het maaiveld ligt (echt diepe handboringen kunnen tot ongeveer 15 meter). Maar het belangrijkste was wel dat het gebied een erg interressante Holocene wordingsgeschiedenis achter de rug heeft die deels door geschiedkundigen is gedocumenteerd maar nog nooit door geologen serieus is onderzocht.