Vanaf medio 1991 zijn in Noord- en Midden-Limburg in opdracht van de provincie een aantal diepe boringen gezet ter controle van het grondwater in de diepere aardlagen. In deze boorgaten werden in verschillende lagen peilfilters geplaatst. Het is de bedoeling om met deze filters uit te zoeken hoe snel het grondwater in deze regio daalt. De daling van het grondwater wordt enerzijds veroorzaakt door de waterwinning in dit gebied en anderzijds door de grootschalige bruinkoolwinning in de Duitse grensstreek. De plaatsen waar de boringen werden uitgevoerd zijn: – Pey-Echt 3 juli 1991 – 26 juli 1991 – Posterholt 26 augustus 1991 – 22 oktober 1991 – Roermond (Straat) 23 oktober 1991 – 9 maart 1992 – Venlo 9 maart 1992 – 26 juni 1992 – Vlodrop 29 juni 1992 – 7 augustus 1992 – Altweerterheide 10 september 1992 – 19 november 1992 – Reuver 19 november 1992 – 16 december 1992 – Roggel 17 december 1992 – 15 februari 1993 Het is de bedoeling om bovengenoemde boringen in een serie artikelen te bespreken.