’Dus aanstaande zaterdag om vier uur ’s-ochtends bij de ingang van de Maastunnel, ja?’ Deze zin werd ’toen’ regelmatig gehoord, en werd gewisseld tussen een Haagse en een rotterdamse amateurgeoloog, die fanatiek genoeg waren om vele weekeinden op hun bromfiets van vindplaats naar vindplaats te scheuren, waarbij onder andere de Rupelklei van België zich in een brede belangstelling mocht verheugen. Ook het weekend waarvan hier sprake is zou dat gedeelte van België weer eens worden bekeken. Omdat de streek van Boom en oostelijker al herhaaldelijk was bezocht, hadden ze besloten ditmaal eens meer naar het westen te gaan. Dokumentatie was er niet of nauwelijks, en de taktiek bestond eenvoudig hieruit, dat er in het landschap werd rondgespeurd naar hoge schoorstenen. Tien tegen één zat daar een kleigroeve aan vast...