Uit een spleetopvulling in de Carrière du Mont-Rire, prov. Liège, België, wordt een Laat-Eocene molluskenfauna beschreven. Deze unieke fauna blijkt zowel elementen te bevatten die typisch voor het Laat-Eoceen van Noord-België en aangrenzend Nederland zijn als voor Laat-Eocene afzettingen zoals die bekend zijn uit de ondergrond van het Mainzer-Bekken (Nyst, 1913; Vandenboyert, 1985; Hoffmann, 1987). Met name het voorkomen van de soorten Propeamussium pseudogerardi en Exhaustator nysti wijzen op een verbinding met het Belgische. Het voorkomen van Propeamussium hauseri en Pseudoclavilithes mainzeriensis wijzen op een affiniteit met het Mainzer-Bekken. Opvallend is het voorkomen van Pirenella trilatricarina, die tot nog toe alleen bekend was van de type-localiteit Lede in België.

Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

Vermin Ache. (1993). Een Eocene spleetopvulling in de Carrière du Mont-Rire (Prov. Liège, België) als indicator voor een zeeverbinding in het Laat-Eoceen tussen Noord-België en het Mainzer-Bekken. Afzettingen, 14(4), 4–9.