Vroeger was de rubriek Weer te kort gegraven/Waar te komen graven regelmatig in Afzettingen te vinden. De laatste jaren is het bij enkele bijdragen gebleven. Wij als redaktie zijn dan ook bijzonder gelukkig dat we deze keer een groot aantal locaties in negatieve maar gelukkig ook positieve zin de revue kunnen laten passeren. Enige tijd geleden ontvingen wij namelijk een brief van een van de Franse leden waarvan we de inhoud van groot belang achten voor allen die het Bekken van Parijs tot hun verzamelgebied rekenen. Erin wordt melding gemaakt van het (in één geval bijna) ontoegankelijk maken van enkele bekende ontsluitingen ten noordoosten van Parijs.