Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel. In dezelfde brief wordt ook melding gemaakt van een drietal nieuwe ontsluitingen. Afgaande op de berichten wordt het verlies van bovengenoemde vindplaatsen ruimschoots goed gemaakt door deze nieuwe locaties.