Behalve enkele mededelingen, de notulen van de voorgaande ALV, de jaarverslagen en een in Memorian is dit nummer van de Afzettingen gevuld met een fraai artikel van Karin van Reenen en Ruud Wiggers over foraminiferen uit het Belgische Oligoceen. Welke WTKGer levert de redactie voor de volgende Afzettingen een soortenlijstje van de mollusken van de desbetreffende locaties?