In aflevering 1 werd een monster behandeld dat afkomstig is uit de Zanden van Berg bij Vliermaal. In aflevering 2 beschreven we een monster uit de Nucula klei die daar juist boven deze zanden ligt. Een tweede monster uit diezelfde klei bleek een andere foraminiferen-inhoud te hebben. De literatuur bevestigt dat er verschillende foraminiferen-associaties kunnen voorkomen. Dit tweede monster is het onderwerp van deze derde aflevering.