Het is in onze vereniging ongebruikelijk dat bij een bestuurs-mutatie zowel een nieuwe voorzitter als een nieuwe secretaris tegelijk aantreden. Vanwege het feit dat dit deze keer wel geschied is stond het jaar 1993 voor ons daarom in het teken van inwerken, wennen, op elkaar ingespeeld raken. Dankzij de goede samenwerking met de zittende bestuursleden en de wijze waarop onze voorgangers de funkties aan ons hebben overgedragen denk ik (hoop ik) dat de leden weinig van de bestuursmutatie gemerkt hebben. Zo alles overziend van wat 1993 ons gebracht heeft, kom je tot positieve en negatieve zaken; en droevige gebeurtenissen. Aan het einde van 1993 is tot ons leedwezen Gon Burger overleden. Zij was bij de WTKG-bijeenkomsten altijd markant en zeer betrokken aanwezig. Wij zullen haar missen. Wij wensen Adri Burger veel sterkte toe bij het dragen van dit gevoelige verlies.