In 1993 kwam het bestuur vier maal bijeen: op 15 januari, 19 maart, 17 september en 13 november. Een aantal onderwerpen kreeg voortdurend de aandacht: de kontakten met uitgever Backhuys, de Contributions en de Afzettingen, excursies, bibliotheek, kontakten met Belgische zustervereniging, achterstallige kontributies en de financiële positie van de vereniging. In maart nam C. Montagne het voorzitterschap over van L, van der Valk en R. Wig-gers het secretariaat van Adrie Kerkhof.