De excursiecommissie die in 1991 werd gevormd wijzigde in 1993 niet en bestaat dus nog uit Adri W<. Burger, Anton C. Janse en Lenard M.B. Vaessen. Deze commissie organiseerde het verslagjaar 3 excursies. De Paasexcursie (9-12 april) ging naar het Loirebekken in Frankrijk. Deze streek werd 10 jaar geleden voor het laatst door een WTKG excursie aangedaan. Een voorexcursie was dan ook hard nodig. Anton en Mar Janse namen deze taak op zich. Anton trad ook op als excursieleider. De 20 deelnemers kampeerden in Le Grand Pressigny, ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Tours. Er werden voornamelijk klassieke vindplaatsen bezocht waar de beroemde ’Faluns de Touraine’ (Mioceen) nog ontsloten zijn (Amberre, Ferrière Larcon, Pauvrelay). Bij Brigné werd een oud groeve complex bezocht met afzettingen uit het Redonien (Mio-Plioceen). Een van de excursiedeelnemers vond bij Manthelan een nieuwe, waarschijnlijk tijdelijke, ontsluiting met de Facies Pontilevien (Mioceen). Deze ontsluiting bestond uit een klein gat in de akkers en kon door de excursiegangers slechts in kleine groepjes worden bezocht. Ondanks het, voor deze streek, slechte weer, kan op een geslaagde excursie worden teruggezien.