Jaargang 14 van de Afzettingen heeft 99 pagina’s omvat. Met het eerste nummer in Januari 1993 heeft een typografische vernieuwing haar beslag gekregen. Helaas is hierbij vergeten een doorlopende paginanummering aan te houden; een euvel dat de redaktie komend jaar zal verhelpen. Het Oligoceen is dit jaar goed aan bod gekomen in de Afzettingen met een fraai excursieverslag over een bezoek aan het Oligoceen van Zuid-Limburg, een stukje over zoutgehaltes in de Oligoceen-zee van het Tongerse, een artikel over de fauna van de Vlijt en een ontroerende beschouwing van onze columnist, de hr. A.Riewe over de oesters van de Boomse klei. Daarnaast werden samenvattingen van de Contributions, de gebruikelijke jaarverslagen, een verslag van booractiviteiten in Zeeuwsch Vlaanderen en een inleidende beschouwing over boringen uit Zuid-Oost Nederland gepubliceerd.