1993; Contributions-nieuwe stijl – vierde jaargang. Dit jaar werd gekenmerkt door geen gebrek aan kopij. Volgens planning verschenen twee dubbelnummers in juli (no. 1/2) en december (no.3/4), met zelfs een overschrijding van het kontraktueel vastgestelde aantal pagina’s voor deze jaargang. De subsidie, ons toegekend door de stichting Dr. Pieter de Koning Fonds, stelde ons in staat om voor 1993 weer een goed gevuld en representabele jaargang van de Contributions uit te brengen. Een overzicht: jargang 30 omvatte 10 artikelen van zeer variabele omvang (1 mineralogie, 4 mollusken, 2 echiniden, 1 stratigrafle/ouderdomsdatering, 1 krabben, 1 foraminiferen). Zo op het eerste gezicht dus niets aan de hand. Maar schijn bedriegt!