Zoals bekend neemt de WTKG weer deel aan het Geologisch Weekend in het Museon te Den Haag, 5 en 6 november a.s. Dit maal zullen we naar buiten treden met de fauna uit het Noordzeebekken, fossiel en recent. We hebben de beschikking over een vijftal vitrines, bestaande uit een witte, hellende onderkast van 60dxll0b en een volledig glazen vertikaal deel met daarin op ca de helft van de hoogte een horizontale glasplaat. Dit vertikale vitrine-deel meet 50dxl 10bx60a80h. Daarnaast hebben we de beschikking over een aantal panelen voor posterpresentaties. Evenals de vorige keren hebben we ook weer de beschikking over een aparte kamer voor demonstratiedoeleinden. In de vitrines willen we het volgende materiaal tentoonstellen: Recent, Eemien, Plioceen, Mioceen, Oligoceen en eventueel Eoceen uit Nederland, België en Duitsland.