Dit dikke eindjaarsruimmer van Afzettingen is grotendeels gevuld met twee artikelen waarvoor de blik wederom op België is gericht. Allereerst een omvangrijk overzicht van de fossiele vissen uit het Eoceen. Het is verbazingwekkend hoeveel soorten uit dat tijdvak' bekend zijn in België. De vissenverzamelaars onder u hebben de kans om de nomenclatuur op orde te brengen en de anderen worden misschien op het idee gebracht om eens wat meer aandacht aan visresten te besteden. Het tweede grote artikel is de laatste aflevering in de reeks over de foraminiferen uit het Belgisch Oligoceen. Verder treft u in deze Afzettingen een bericht uit de serie Weer Te Kort Gegraven aan, alsmede een In Memoriam. En let u even op de convocaties voor twee excursies. De redaktie wenst u veel leesplezier en prettige feestdagen toe.