Sinds jaar en dag heeft de WTKG de beschikking over een eigen bibliotheek. Een paar jaar geleden is de ongeveer 35 meter lange rij boeken, tijdschriften en andere paperassen ondergebracht bij het Natuurmuseum Rotterdam. Van "half januari tot half november 1993 is de bibliotheek niet toegankelijk in verband met de verbouwing van het museum. Hopelijk hebben we eind volgend jaar een lid van onze vereniging bereid gevonden om de taak van bibliothecaris op zich te nemen. Misschien iets voor u, om de binnenkomende boeken en tijdschriften in te schrijven en op te bergen en de uitlening te verzorgen? Neem eens contact op met de waarnemend bibliothecaris Lenard Vaessen, tel. 023 – 258759.