Op 27 oktober j.1. overleed veel te vroeg, op een leeftijd van slechts 44 jaar, Prof. Dr. habil. Krzysztof Brodzikowski. Hij was reeds geruime tijd lid van de WTKG, hoewel hij nooit de gelegenheid had een bijeenkomst bij te wonen of aan een excursie deel te nemen. Prof. Brodzikowski studeerde als geograaf af aan de universiteit van Wroclaw (het voormalige Breslau) in Polen. Reeds tijdens zijn studie werd hij vooral door het Kwartair aangetrokken. Daarbij werd zijn interesse steeds geologischer van aard, met een sterke voorkeur voor sedimentologie. Glaciale afzettingen en sedimentaire deformatiestructuren werden daarbij zijn specialiteit. Over dit laatste onderwerp publiceerden wij samen een korte bijdrage in 'Afzettingen’ (1987).