Gebruikte symbolen: os = door skeletmateriaal (osteologie) vertegenwoordigd; ot = door otolieten vertegenwoordigd; t = alleen door tanden vertegenwoordigd.