Enige tijd geleden kwam Leon Dobbels mij opzoeken en vroeg me documentatie om voor eigen gebruik een volledige soortenlijst samen te stellen van alle in het Belgisch Eoceen voorkomende vissen. Zijn lijst zou zowel op tanden, op otolieten, als op osteologisch materiaal gebaseerde soorten omvatten. Omdat dergelijke informatie momenteel nergens op een behoorlijk toegankelijke manier beschikbaar is, vond ik zijn initiatief zo interessant, dat ik hem voorstelde zijn lijst te publiceren in "Afzettingen". De lijst werd op basis van volgende bronnen samengesteld.