In de eerste 3 afleveringen van deze serie bespraken we monsters die genomen werden in Vliermaal (België). In aflevering 4 namen we de Zanden en Mergels van Oude Biesen onder de loupe waarvan we in Borgloon materiaal hadden meegenomen. In 1990 namen we monsters van de Klei van Henis in resp. Tongeren en Borgloon. Batjes (1958), die het Belgisch Oligoceen uitvoerig onderzocht en op wiens resultaten we vaak terugvallen, trof weinig bijzonders aan in zijn monsters. Toen wij ons materiaal goed hadden bekeken ontstond er een groeiende onzekerheid. In één monster troffen we in het geheel geen foraminiferen aan maar dat was niet onmogelijk gezien de resultaten die Batjes (1958) meldt van zijn boringen. In twee andere monsters bleek de fauna wel erg veel te lijken op die van de Zanden en Mergels van Oude Biesen. Omdat die Afzetting direkt boven de Klei van Henis ligt was onze onrust gemakkelijk te verklaren. In ieder geval was er geen reden om een aflevering te wijden aan Klei van Henis die als twee druppels water leek op de fauna van de Zanden en Mergels van Oude Biesen.