Een wat saaie Afzettingen dit keer, met daarin de jaarverslagen en twee boekbesprekingen. Los bijgevoegd vindt u een plaat die door een niet te achterhalen reden aan het foraminiferenartikel in de laatste Afzettingen van vorig jaar ontbrak. Denkt u er aan de inschrijvingsformulieren van de excursies op te sturen als u van plan bent om mee te gaan?