Rappol, M. & C.M. Soonius (red.), 1994. In de bodem van Noord-Holland. Geologie en archeologie. 285 pp, 24 kleurenplaten en vele zwart-wit figuren. Lingua Terrae, Amsterdam. Winkelprijs f 39,50. ISBN 90-74417-03-5 Op het eerste gezicht heeft Noord-Holland op geologisch gebied weinig te bieden. Menig geoloog haalt z’n neus op voor het 'waardeloos Kwartair’ waaruit de bovenste paar honderd meter van de ondergrond is opgebouwd. Maar wie wat beter kijkt, zal ontdekken dat juist dat Kwartair erg interessant is. Door vele klimaatschommelingen in de afgelopen ruim 2Vi miljoen jaar heeft zich een zeer complexe opeenvolging van afzettingen gevormd.