Voor Afzettingen wordt ernaar gestreefd om jaarlijks 100 pagina’s uit te brengen. Met dit goed gevulde nummer wordt dit precies gehaald. Dat is wel eens anders geweest! We willen alle schrijvers die deze jaargang hebben helpen vullen hartelijk bedanken. Aan hen en aan alle andere leden van de WTKG doen we de oproep om vooral te blijven of te gaan schrijven in het nieuwe jaar. Wat heeft dit nummer te bieden? Een verslag van de excursie naar Kallo met daarbij een voorlopige lijst met verzamelde mollusken en als nieuwigheid een aantal foto’s. Adrie Kerkhof, weer helemaal terug op het oude nest, heeft een voorlopige lijst met foraminiferen van dezelfde lokatie opgesteld. Ter inleiding op de determinatie-middag van 14 maart a.s. heeft Rob van Slageren een stuk over Bryozoën geschreven. Verder een reisverslag over Egypte en weer een serie stukjes in GEOCOMmunicatie. Lees ze!