Na mijn vorige bijdrage, die sterk was gericht op klimaatfluctuaties en daarom misschien niet voor iedereen zo interessant, is hier voor de verandering – mede op aandringen van een aantal lezers van Afzettingen – nu weer een meer gevarieerde verzameling van onderwerpen. Daarmee hoop ik iedereen van zin te zijn en wat leesgenot te verschaffen over nieuwe geologische ideeën, waarbij ik met opzet de Tertiaire schelpen maar buiten beschouwing heb gelaten. Daarvan weten de WTKG-leden immers toch al (bijna?) alles ... Maar waren ook de volgende onderwerpen bekend? Overigens blijf ik uitzien naar nog meer reacties van de lezers, alsmede naar suggesties voor onderwerpen waarover ze graag een volgend keer iets zouden zien opgenomen (wat uiteraard alleen kan als er ook iets nieuws te melden is).

Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

A.J. (Tom) van Loon. (1998). GEOCOMmunicatie 7: over grensoverschrijdende fossielen, raadsels rondom olie en gas, de uitbreiding van de ijskappen in de laatste ijstijd, het verdwijnen van de landbrug over de Beringstraat, en de gevaren van geologische voorspellingen. Afzettingen, 19(3), 71–76.