Onlangs is mijn boek over de Pliocene gastropoden van Kallo verschenen. Nu hoop ik een studie te kunnen maken over de chitons, bivalven en scaphopoden van deze vindplaats. Personen die interessant materiaal uit deze groepen van Kallo bezitten worden dan ook verzocht mij dit tijdelijk ter studie af te staan. Alle scaphopoden zijn daarbij de moeite waard, vermits ik die zelf nog niet in Kallo aangetroffen heb. Van de bivalven zijn uiteraard nieuwe of uit België nog niet bekende soorten het belangrijkst. Bezit bijvoorbeeld iemand Hinnites of Chama uit het Belgische Plioceen?