André Jansen stuurde ons een artikel uit de Volkskrant van 1 december 1998, waarin wordt verhaald over de opgravingen die o.a. ons lid John Jagt verricht in de ENCI-groeve bij Maastricht. Daar is begin augustus een skelet van een mosasaurus gevonden. Na maanden geduldig graaf- en peuterwerk begint het er steeds meer op te lijken dat er een compleet skelet in de kalk verborgen ligt. Dit zou een unicum zijn voor Nederland. Volgend voorjaar zal pas bekend zijn of dat werkelijk het geval is.