Een standaard-werk voor elke WTKG-er met ook maar enige liefde voor zoetwatermollusken van Nederland, recent en fossiel. Dit boek, met daarin prachtige tekeningen van Gijs Peeters zal vermoedelijk begin volgend jaar in de Contributions worden besproken. Voor degenen die niet tot die tijd willen wachten en nu al willen bestellen, die kunnen dat doen via: Natuur & Boek, Naturalis Postbus 9517 2300 RA Leiden tel. 071.5687663