In januari 1989' waren we in de gelegenheid om, onder leiding van Kees Kasse van de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam, een bezoek te brengen aan de kleigroeve in Bavel (Noord Brabant). In die tijd verrichtte de faculteit Aardwetenschappen van bovengenoemde universiteit onderzoek naar het verloop van de aardlagen in deze regio en werden wij WTKG-ers in de gelegenheid gesteld de groeve te bekijken en er materiaal te verzamelen. Van zo’n gelegenheid moet je gebruik maken omdat zo’n put na het uitgraven van de geschikte klei volloopt met water, waardoor je er niet meer bij kan.