In een drietal artikelen in de Contributions en een even groot aantal artikelen in het Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen behandelt dr. R. Marquet de in de Pliocene ontsluitingen van Kallo en andere Belgische ontsluitingen van met name het Plioceen aangetroffen gastropodenschelpen. Op basis van deze artikelen stelde Marquet de monografie “De Pliocene gastropodenfauna van Kallo (Oost-Vlaanderen, België)” samen. Het boek geeft een goed overzicht van de Pliocene Gastropoda zoals die in de ontsluitingen in Kallo zijn aangetroffen. Marquet verdient daarom met dit boek zeer zeker een groot compliment. Kanttekeningen plaatsen bij zo’n boek is een eenvoudiger opgaaf. Op de taxonomische inzichten van Marquet valt zo hier en daar wel wat af te dingen, maar doorgaans is dat niet storend. Op een tweetal plekken (m.b.t. de Nassariidae en Nucella incrassata en Spinucella tetragona) gaat hij echter naar onze mening nogal flink uit de bocht. Daar willen wij dan ook op reageren, vooral omdat dit interpretaties bevat met betrekking tot het Zeeuwse materiaal en – in het eerste geval – omdat daarin wordt gerefereerd aan onze publicatie “Fossiele schelpen van de Zeeuwse stranden en zeegaten” (Moerdijk et al., 1992).