Twee jaar van GEOCOMmunicatie zijn met deze bijdrage voltooid. En gelukkig hoef ik niet bang te zijn dat de bron voor deze bijdragen ooit zal opdrogen: de geologische literatuur breidt zich nog steeds verder uit. Misschien dat juist daarom op deze bijdragen veel positieve reacties komen; wie heeft immers nu nog de tijd om zich door zoveel literatuur heen te worstelen? Het is in dit verband wellicht aardig te vermelden dat mijn bijdragen aan ‘Afzettingen’ ook buiten de kring van de WTKG aandacht hebben getrokken. Zo heb ik al ruim een jaar geleden het verzoek gekregen van de redactie van het blad ‘Gea’ (van de Stichting Geologische Activiteiten) om voor dat kwartaalblad soortgelijke bijdragen te leveren (lezen!). En in oktober j.1. kreeg ik het verzoek van de Nederlandse Geologische Vereniging om voor hun homepage (http://www.pen.nl/ngv) eveneens soortgelijke berichten te verzorgen. Ook daaraan geef ik gaarne gevolg; het is immers geen concurrentie voor ‘Afzettingen’, maar juist een aanvulling voor wie in de diverse ontwikkelingen en bevindingen op geologisch gebied is geïnteresseerd. Het is, ook voor mijzelf, bijzonder plezierig te merken dat de belangstelling voor geologische onderwerpen in ons land nog steeds groeit. En daaraan draagt de WTKG, onder meer via ‘Afzettingen’, zeker bij!

Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

A.J. (Tom) van Loon. (1998). GEOCOMmunicatie 8: over het menu van een plesiosauriër, het ontstaan van ijstijden, schoorstenen uit de diepzee, raadselachtige fossilisatie, en schommelingen van de aardas. Afzettingen, 19(4), 91–96.