Hierbij dank ik Taco Bor, Maarten van den Bosch, Ton van Eijden en Sylvia Verschueren voor hun reacties op mijn stukje ’Kent iemand deze vis uit Niekerk?’ in het decembernummer van Afzettingen. Voor wie deze aflevering niet bezit: tijdens het uitpikken van foraminiferen uit Oligoceen materiaal uit Niekerk in het kader van ons ’Winterswijkproject’ (met Ruud Wiggers) vond ik enkele minuscule ’vissentandjes’. Mijn lezers konden mijn vermoeden bevestigen dat het huidschubjes van een haai waren (dermal denticles, placoid scales). Meestal is determinatie van deze huidschubjes vrijwel onmogelijk las ik, maar deze maal had ik geluk. De schubjes kwamen van Squalus alsaticus (Andreae, 1892) schreef Maarten mij, een soort die nauw verwant is aan de recente Doornhaai, Squalus acanthias (Lin.).